மலர்வு

14.11.1951

உதிர்வு

01.09.2021

யாழ்ப்பாணம் – கொழும்பு

(Director Subhas hotel – Jaffna)

எமது குடும்பத்தின் அணையாத தீபமாக நின்று

எமது குடும்பத்தை வழிநடத்திய அன்புத் தெய்வம்

எம்மை பிரிந்து மாதம் ஒன்று சென்றுவிட்டது

உங்கள் நினைவுகள் என்றும் அழியாது

உங்கள் ஆத்மசாந்திக்காக இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம்.

தகவல் :
குடும்பத்தினர்
Subhas hotel ஊழியர்கள்.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Leave a Reply

Select your currency
LKR Sri Lankan rupee
EUR Euro