திரு. சந்தியோ ஆரோக்கியநாதன்

மலர்வு

18.04.1941

உதிர்வு

22.05.2021

நாவாந்துறை – யாழ்ப்பாணம்

எமது குடும்பத்தின் ஒளிவிளக்காய்
திகழ்ந்து அன்பாலும் பண்பாலும்
பாசத்தாலும் எம்மை நல்வழி நடத்தி
இன்று வானுறையும் தெய்வமாகி
விட்ட எமது அன்புத் தந்தையின்
பொன்னடிகளில் அவர் புகழ் கூறும்
இம்மலர் தன்னை சமர்ப்பிக்கின்றோம் யாம்.

தகவல் :
குடும்பத்தினர்
அருட்சகோதரி ராஜேஸ் (மேகலா) SDS
ராஜசேகரன் – மைதிலி (பிரான்ஸ்)
யூட் – சசிகலா (பிரான்ஸ்)
யோசுவா (பேரன் – பிரான்ஸ்)
தம்பா (ஜீவாஇ பெறாமகன் – நாவாந்துறை)
உற்றார், உறவினர்கள்.

தொடர்புகளுக்கு :
077 720 8644
077 245 4634

Share This Post

Select your currency
LKR Sri Lankan rupee
EUR Euro