அமரர்.ஸ்டெலா சாமுவேல்

மலர்வு

01.01.1935

உதிர்வு

26.01.2022

கொழும்பு-இத்தாலி

விண்ணக வாழ்வில் முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

"நான் நல்லதொரு போராட்டத்தில்
ஈடுபட்டேன் என் ஓட்டத்தை
முடித்து விட்டேன் விசுவாசத்தைக்
காத்துக் கொண்டேன்"

(2 தீமோத்தேயி 4:7)

இவ்வான்ம இளைப்பாற்றிக்காக
இரங்கல் திருப்பலி SAN GIOVANNI BONO (MILANO ITALY)
ஆலயத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கப்படும்

அன்னாரின் பிரிவால் துயருறும்
மகள்மார்,மருமகன்மார்,பேத்திமார்,
பேரன்மார்கள்,பூட்டப்பிள்ளைகள்.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Leave a Reply

Select your currency
LKR Sri Lankan rupee
EUR Euro